Автор: eduadm

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ оприлюднило результати вивчення організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти області та контролю за якістю надання освітніх послуг в умовах дії правового режиму воєнного стану

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Кременецька, 38, м. Луцьк, 43010, тел./факс (0332) 24-57-18 E-mail: Volyn@sqe.gov.ua, сайт: www.sqe.gov.uа, код згідно з ЄДРПОУ 43092770

 

Інформаційна довідка

за результатами вивчення організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти області та контролю за якістю надання освітніх послуг в умовах дії правового режиму воєнного стану

     В період з 26 квітня по 17 травня 2022 року фахівцями управління Державної служби якості освіти у Волинській області (далі – управління Служби) проведено в режимі онлайн комунікації з представниками органів управління освітою 18 територіальних громад та 67 керівниками закладів загальної середньої освіти у формі бесіди, анкетування вчителів та батьків щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах дії правового режиму воєнного стану, в  якому взяли участь 755 педагогічних працівників та 7236 батьків. Додатково, під час комунікацій було надано роз’яснення з окремих питань організації навчання в умовах дії правового режиму воєнного стану. Крім того, з дозволу керівників закладів освіти та педагогічних працівників, фахівцями управління Служби та зовнішніми незалежними експертами відвідано в онлайн-режимі 317 уроків.

Встановлено, що в усіх закладах освіти з 14 березня 2022 року освітній процес здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання через поєднання синхронного та асинхронного режимів. Асинхронний режим здійснюється через платформу «Нові знання», Всеукраїнську школу онлайн, онлайн школа «На Урок», «Всеосвіта» на платформах Google Classroom, Telegram, Messenger, Viber; синхронний режим за допомогою корпоративної платформи Google Workspace for Education,  комунікаційних онлайн сервісів Zoom, Skype, Meet. Освітній процес здійснюється з максимальним дотриманням розкладу уроків. Однак, в окремих закладах загальної середньої освіти навчання проводиться тільки в асинхронному режимі, в тому числі через відсутність або низьку якість інтернет-з’єднання, недостатнє забезпечення гаджетами.

Для забезпечення синхронного та асинхронного режимів навчання учнів в умовах воєнного стану педагогічні працівники та адміністрації закладів найчастіше використовують пакети хмарних сервісів Microsoft Teams, Google  G Suite for Education, «Liveworksheets». Заклади мають власні домени і використовують корпоративні облікові записи для доступу, окремі заклади – освітню платформу HUMAN, власну платформу для дистанційного навчання SMART-школа (розроблена вчителем інформатики Горохівського ліцею №1 ім. І.Я. Франка Горохівської міської ради Луцького району Волинської області). У ряді закладів проводиться апробація електронних журналів та щоденників. Заняття в закладах проводяться згідно з розкладом, затвердженим директором, що враховує вимоги Санітарного регламенту щодо тривалості перерв та тривалості роботи з використанням комп’ютерної техніки для дітей різних вікових категорій.

Окремо вивчалось питання інформаційного наповнення сайтів щодо дистанційного навчання (переглянуто сайти 140 закладів загальної середньої освіти). Варто зауважити, що висвітлена інформація щодо дистанційного навчання та розкладу занять наявна лише у 42,8 % закладів освіти. Під час проведення моніторингу доступ до сайтів був відсутній у 29 % закладів освіти, а у 28,2 % – інформація відсутня.

Комунікація між дирекцією закладів освіти та педагогічними працівниками здійснюється в онлайн та офлайн режимах. Створено Viber-групи, Telegram-канали, педради й наради проводяться на платформах ZOOM, MEET. Крім того, працівники відвідують заклади освіти, заповнюють класні журнали та іншу документацію безпосередньо у закладі освіти, а також чергують у закладах освіти згідно з графіком чергувань.

Також проводиться комунікація закладу освіти з батьками учнів. За результатами анкетування переважна більшість батьків (81,5 %) стверджують, що здійснюється комунікація закладу освіти з питань організації дистанційного навчання, 88,7 % – ознайомлені з розкладом онлайн-уроків, 74,7 % – з формами та критеріями, за якими оцінюються навчальні досягнення дитини.

Контроль за виконанням навчальних програм, організацією освітнього процесу дирекціями закладів освіти забезпечується шляхом перевірки календарного планування, записів проведених уроків у класних (в т.ч. електронних) журналах, журналах факультативних та індивідуальних занять, а також відвідування онлайн-уроків; адміністрації закладів під’єднані до Вайбер-груп класів. Також в Google Workspace for Education дирекція має можливість в кожному сервісі системи відслідковувати роботу кожного вчителя за допомогою відповідної вкладки «Звіти та аудит». Календарно-тематичне планування відкориговано згідно з розкладом та відповідно до структури навчального року.

Оцінювання результатів роботи учнів проводиться за допомогою дистанційних платформ, через передачу відео-аудіо уроків та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимах (письмові роботи: самостійні, контрольні, перекази, лабораторні, практичні, тестові завдання тощо). Результати навчання вчителі відображають у класних журналах.

Позитивними чинниками, що впливають на покращення результатів навчання учнів, вчителі відзначають: постійний зворотній зв’язок з учнями (83,3 %); вміння застосовувати технології дистанційного навчання (77,7 %); самоорганізованість та відповідальність учнів (66,2 %); підтримку батьків в опануванні учнями навчального матеріалу (56,7 %); чіткі правила та інструкції щодо організації дистанційного навчання (53,1%).

У ході анкетування 60,5% батьків вказали, що освітній процес організований у закладі освіти в синхронно-асинхронному режимах, 27,8 % – синхронно, 11,6 % – асинхронно. Однак, результати анкетування батьків (53,6 %) зазначили про зниження якості навчання дітей у період правового режиму воєнного стану. Аналіз звернень та відповідей батьків на відкриті питання свідчать про потребу організації освітнього процесу у синхронному режимі, проведення індивідуальних та групових консультацій для здобувачів освіти в початковій школі.

Про наявність чинників, які негативно впливають на результати навчання учнів у дистанційному режимі в умовах дії воєнного стану, вчителі відмічають: відсутність «живого спілкування» між учителем та учнем
(61,1 %); невміння самостійно вчитися (57 %); відсутність в учнів постійного доступу до швидкісної мережі Інтернет (53,9 %) та технічних засобів (46,4 %); зниження мотивації до навчання (52,6 %); байдужість, апатія (43,8 %); нездатність сконцентруватися на навчальному матеріалі (29,3 %); брак зворотного зв’язку від вчителів (9,1 %).

Під час онлайн-під’єднання до уроків відмічено присутність 50 % – 80 % відсотків наявного контингенту учнів. На відвіданих уроках забезпечено синхронний режим навчання та дотримання Санітарного регламенту. Педагоги адаптовують навчальні матеріали до особливостей класу, можливостей учнів, створюють для них комфортну, довірливу обстановку, використовують поєднання кількох цифрових інструментів на онлайн-уроках (відео, ігрові завдання, надання часу на самостійне опрацювання матеріалу тощо), повторюють правила роботи з онлайн-платформами, взаємодії у хмарних сервісах, інструменти спільної роботи з документами та засоби групової діяльності й комунікації. Під час уроків педагогічні працівники забезпечують психологічну підтримку відповідно до вікових особливостей учнів, допомагають пристосовуватися до нових форм навчання.

Водночас під час проведення навчальних занять, виявлено проблемні питання:

  • не прослідковувалась чітка система оцінювання, обмеженість завдань у часі, робота в групах, зворотній зв’язок щодо якості виконання завдання, зокрема пояснення, що виконано правильно, а що потрібно вдосконалити, не завжди дотримано академічної доброчесності під час використання матеріалів з інтернет-ресурсів (посилання на джерела інформації);
  • поодиноко були оприлюднені критерії навчальних досягнень та оцінювання до кожного завдання;
  • в більшості випадків не було проведено перевірку домашнього завдання, не використано час на цю роботу;
  • не передбачено зміни форм і видів роботи, які б сприяли зниженню втомлюваності учнів.

Також потребують вирішення наступні питання:

  • забезпечення одночасного виходу на онлайн-уроки дітям з багатодітних сімей;
  • нестабільне Інтернет-з’єднання;
  • забезпечення усіх педагогічних працівників сучасним технічним обладнанням для проведення уроків в онлайн режимі.

Вбачаємо за доцільне :

передбачити на початку нового навчального року впровадження адаптаційного періоду в закладах освіти з метою виявлення рівня знань учасників освітнього процесу, розроблення індивідуальних освітніх траєкторій, індивідуальних програм розвитку та ін.

День Європи для українців – це особливий день, адже нашу країну та ЄС єднають спільні цінності, історія та культура, демократія і свобода

День Європи 🇪🇺 для українців 🇺🇦 – це особливий день, адже нашу країну та ЄС єднають спільні цінності, історія та культура, демократія і свобода. Відзначення Дня Європи🇪🇺 – це важливий крок у зміцненні самоідентифікації України🇺🇦 як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи.
Для учнів Ліцею №3 імені Лесі Українки були проведені тематичні онлайн-презентації, години спілкування з елементами інтерактиву, віртуальні експреси, онлайн-квести. У бібліотеці організована виставка “Європейський калейдоскоп “Світ. Європа. Україна”.

Запрошуємо на роботу вчителя фізики (фізики-інформатики, фізики-математики)

Запрошуємо на роботу вчителя фізики (фізики-інформатики, фізики-математики)

вимоги: освіта за фахом, бажання працювати та професійно розвиватись.

Ліцей №3 імені Лесі Українки долучився до міської ініціативи “Паска для воїна”

Цьогоріч ми зустрічаємо Великдень у дуже непростий для нас час. Український народ уже вкотре в історії відстоює своє право бути вільним. Учнівський та педагогічний колектив, кухарі ліцею №3 імені Лесі Українки, а також батьківська спільнота доземно вклоняються нашим воїнам, які захищають наш спокій, щодня ризикуючи своїм життям. Саме тому, аби подарувати захисникам домашній затишок та тепло рідної домівки , ми долучилися до міської ініціативи “Паска для воїна”.
Гарним доповненням до гостинців стали малюнки та листи від учнів ліцею з щирими побажаннями:
“Ясним ранком та днем дощовим,
Ми шепочемо у синєє небо:
Повертайся, будь ласка, живим,
Батьківщина чекає на тебе!”

© ЛІЦЕЙ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ МІСТА КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ