Учнівське самоврядування

Школа – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Учнівське самоврядування – добровільна дитяча демократична організація сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я, культурного та фізичного виховання, згуртованості шкільного колективу, формування у всіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, що є невід’ємною частиною системи управління школою. Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку у класі, а потім у школі, місті, державі.

Учнівське самоврядування – це спосіб залучення учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі.

Відповідно до Закону України “Про освіту”, громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти. Учнівське самоврядування є однією з форм громадського самоврядування в школі.

Мета і завдання учнівського самоврядування тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства” та іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

Мета учнівського самоврядування:

 • Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної гідності, надання учням можливості виявити себе на ділі;
 • вироблення навичок самоврядування, соціальної активності та соціальної відповідальності учнів завдяки організації участі їх у практичній громадській діяльності;
 • виявлення і стимулювання розвитку творчого потенціалу кожного учня, збагачення його суспільно-громадянського досвіду;
 • розвиток організаторських здібностей в учнів школи, залучення їх до проведення навчального та виховного процесу;
 • виховання національної свідомості, соціальної активності особистості ;
 • любові до рідної землі свого народу;
 • формування правової культури, естетичного світовідчуття; прищеплення та розвиток моральних почуттів;
 • організація здорового способу життя .

Завдання учнівського самоврядування:

 • Залучення дітей та молоді до прийняття рішень;
 • захист прав та інтересів учнів;
 • реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод;
 • створення умов для самореалізації учнів;
 • формування життєвої компетентності та стимулювання прагнень учнів до життєвого успіху;
 • розвиток творчих рис характеру — цілеспрямованості, вимогливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;
 • заохочення учнів до участі у розв’язанні трудових, соціально-політичних, моральних проблем суспільства;
 • участь у розробці плану роботи на навчальний рік;
 • підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;
 • забезпечення порядку в школі : організація чергування по школі, в класах;
 • організація пізнавальної , фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 • організація роботи із збереження шкільного майна;
 • організація роботи із благоустрою території школи;
 • контроль за відвідуванням учнями школи;
 • розробка і реалізація учнівських проектів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу в школі.

Структура учнівського самоврядування

Об’єднання «Перспектива»

Дитяче самоврядування, правильно організоване педагогами, відкриває невичерпні можливості для постійного вдосконалення виховного процесу.

Учнівська конференція – це важлива форма навчання, яка сприяє формуванню знань, умінь і навичок учнів, їх закріпленню та вдосконаленню, поглибленню й систематизації; це комплексна форма узагальнення результатів самостійної пізнавальної діяльності учнів під керівництвом учителя, що здійснюється завдяки спільним зусиллям учителя й учнів. Метою конференції є поглиблення, зміцнення та розширення діапазону знань учнів; формування позитивного ставлення до самостійного набуття ними знань; розвиток і саморозвиток творчих здібностей учнів, їх активності; створення передумов самовиховання, самовдосконалення, самовизначення учнів.

І. Староста школи – голова шкільного учнівського об’єднання.

Староста школи   –   найвища   представницька гілка влади в системі учнівського самоврядування. Староста є представником учнів та школи і зобов’язаний відстоювати їх інтереси. Обирається учнями 8-11-х класів школи та педагогічним колективом на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом відкритого голосування.

На посаду старости школи може балатуватись учень, який на день виборів досяг чотирнадцятирічного віку (8-й клас).

Староста школи повинен бути:

 • чесною та порядною людиною;
 • ініціативним та докладати максимум своїх зусиль до будь-якої справи;
 • об’єктивним, вміти давати поради;
 • вміти відповідати за свої вчинки, дії, слова;
 • відповідальним, приймати рішення на користь школи;
 • прислухатися до порад, потреба і зауважень усіх членів комісій та служб;

Обов’язки старости школи:

 • призначати свого заступника (з кандидатів, що балатувалися на пост старости школи);
 • особисто виконувати поставлені перед ним завдання;
 • координувати роботу членів комісій та служб;
 • реалізовувати свою передвиборчу програму;
 • розглядати звернення та ініціативи з боку учнівського активу;
 • представляти інтереси учнів у школі та на рівні міста;
 • представляти школу на рівні ОТГ;
 • забезпечувати зв’язок шкільного об’єднання з адміністрацією школи;
 • звітувати перед учнями школи на учнівській конференції;
 • бути присутнім на щотижневому старостаті.

ІІ. Заступник старости школи

Заступник є першим помічником старости школи, тісно з ним співпрацює. Головний його обов’язок – організація системи роботи усіх комісій та служб, що працюють кожна у своєму напрямі й відповідають за реалізацію конкретних проектів.

Обов’язки заступника старости:

 • за відсутності старости виконувати його обов’язки;
 • відповідати за реалізацію усіх затверджених на засіданнях старостату програм та проектів;
 • контролювати своєчасне виконання плану роботи органу самоврядування;
 • розподіляти доручення між членами своєї команди;
 • надавати практичну і консультативну допомогу в питаннях виконання доручень;
 • відповідати за систематичне висвітлення життя та діяльності колективу у внутрішньому і зовнішньому середовищі.

ІІІ. Учнівське об’єднання «Перспектива» – найвищий орган учнівського самоврядування, який об’єднує усіх учнів школи. До складу об’єднання входять 3 служби та 5 комісій: волонтерська служба, екологічна служба, служба порозуміння; комісія дисципліни, порядку та навчання, санітарна, інформації, дозвілля, комісія вожатих Країни Сонячних Зайчиків.

ІV. Служби, які входять до шкільного об’єднання «Перспектива»

1.Волонтерська служба – добровільна, доброчинна, неприбуткова та вмотивована діяльність, яка має суспільно корисний характер. Волонтерська служба здійснює свою діяльність в рамках проєкту «Милосердним бути легко».

Мета діяльності волонтерської служби – виявлення лідерів серед учнівської молоді, об’єднання та координація дій у справі розвитку волонтерського руху, як організації молодих людей, що бажають займатися соціальною роботою з різними категоріями населення.

Завдання волонтерської служби:

 • створити умови для саморозвитку членів служби як особистостей, членів суспільства, громадян України;
 • вивчати та впроваджувати кращий досвід роботи з питань волонтерського руху в Україні;
 • допомагати людям, дітям, сім’ям, що опинилися у скрутних життєвих обставинах;
 • виявляти та слідкувати за потребами суспільства;
 • спонукати до взаємодопомоги та милосердя;
 • залучати якомога більше людей до волонтерського руху.

Волонтерська служба у школі працює з такими напрямками:

 • благодійна допомога воїнам АТО, які захищають нашу державу на сході, а також їхнім сім’ям;
 • шефська допомога ветеранам Великої Вітчизняної Війни, дітям війни;
 • допомога одиноким людям похилого віку, вчителям-пенсіонерам;
 • прибирання та охорона культурних та історичних пам’ятникв, упорядкування братських могил;
 • благодійні акції по допомозі онкохворим дітям;
 • допомога вихованцям центру соціально-психологічної реабілітації;
 • допомога безпритульним тваринам та громадській організації, яка ними опікується;
 • піклування про зимуючих птахів;
 • інформаційно-просвітницька робота на різну тематику.

2. Екологічна служба займається розв’язком екологічних проблем насамперед в оволодінні екологічними знаннями, навичками природокористування, вихованням високого рівня екологічної свідомості й культури. Представники служби переконані, що екологічними знаннями люди мають керуватися у повсякденні, вбачаючи в цьому норму поведінки.

Екологічна служба здійснює свою діяльність в рамках проєктів «Україна без сміття», «Майбутнє починається з тебе», «Школа безпеки».

Мета діяльності екологічної служби –  захищати та зберігати навколишнє середовище, залучати до цього як можна більше людей, відновлювати втрачене та примножувати досягнуте.

Завдання екологічної служби – сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, формувати вміння і навички діяльності в природі.

Екологічна служба у школі працює з такими напрямками:

Організаційний – дає змогу виявити проблеми, сформувати у дітей настанову на їх розв’язання.

Форми роботи:

 • організація екологічної служби (його склад, назва, девіз);
 • розвідка екологічних лих;

Пізнавальний – містить традиційні форми роботи (класно-урочна, бесіди, лекції, перегляди відео і екологічних фільмів) та нетрадиційні (дискусії, подорожі, екскурсії, спостереження, вечори питань та відповідей, екологічні казки, вікторини, брейн-рінги та ін.):

Пізнавально-розважальний – виховує емоційно-ціннісне ставлення до природи.

Форми роботи:

 • екологічні ігри;
 • екологічні казки;
 • конкурси читців, співаків (за творами про природу);
 • музично-спортивні розваги;
 • екологічні свята: свято «Осені та врожаю», день птахів та інші;
 • конкурси загадок про природу;
 • усний журнал «Пори року»;
 • виставки малюнків про природу, рідний край тощо.

Практичний – сприяє виробленню соціально активності та формує необхідні навички надання допомоги природі.

Форми роботи, операції:

 • «Чисте місто»;
 • агітаційна робота;
 • участь у міських толоках;
 • проєкт з сортування сміття у школі;
 • «Нагодуй птахів узимку»;
 • «Майстерня годівничок»;

Благодійний – виховує гуманне ставлення до людей і природи.

Форми роботи:

 • озеленення класу, закладу, пришкільної ділянки;
 • участь в охороні пам’ятників природи;
 • прибирання прибережної лінії р. Турія;
 • впорядкування могил невідомих солдат.

Просвітницький – створює умови для активного залучення учнів до природоохоронної освіти однолітків і дорослих.

Форми роботи:

 • конкурси, екологічна агітбригада;
 • екскурсії до історико-краєзнавих музеїв;
 • конкурс виробів з природних матеріалів;
 • фотовиставки;
 • конкурсу дитячого малюнка.

3. Служба порозуміння «Hands for help» – це команда підготовлених старшокласників-посередників (медіаторів), які допомагають своїм ровесникам розв’язувати конфлікти мирним шляхом, використовуючи у роботі відновні практики – медіацію однолітків, коло тощо – і працюють над формуванням безпечної атмосфери в навчальному закладі.

Метою діяльності служби порозуміння є підвищення психосоціальної адаптації учнів.

Завдання служби порозуміння:

 • формування адаптивних і ефективних стратегій поведінки;
 • розвиток ресурсів особистості;
 • формування комунікативних навичок;
 • уміння вирішувати конфлікти мирним шляхом;
 • формування вміння ставити перед собою цілі і досягати їх.

Служба порозуміння у школі працює з такими напрямками:

 • інформаційно-просвітницька робота;
 • проведення тренінгів «Базові навички медіатора Шкільної служби порозуміння»;
 • проведення сеансів медіації для вирішення конфліктів;
 • проведення Кіл для вирішення конфліктів;
 • проведення тренінгів з метою попередження конфліктів;
 • проведення Тижня порозуміння в школі;
 • проведення супервізій для учнів – медіаторів.

 V. Комісії, які входять до шкільного об’єднання «Перспектива»

Комісії є структурними елементами учнівського самоврядування. Це добровільні об’єднання учнів, які формуються на початку року в залежності від інтересів дітей. Мета комісій – формування  і розвиток  соціально активної, гуманної особистості з глибоко усвідомленою позицією, почуттям національної свідомості, відповідальності, свідомого ставлення до вирішення важливих справ шкільного життя.

1.Комісія дисципліни, порядку та навчання

Дана комісія співпрацює зі старостами і заступниками старост класу. Також йде тісна співпраця з адміністрацією школи, вчителями предметниками, класними керівниками.

Основні завдання комісії є:

 • пропагування норм культурної поведінки, правил етикету;
 • виховання свідомої дисципліни і культури поведінки учнів у школі та в позаурочний час;
 • ведення обліку відвідування;
 • організація виховної роботи по боротьбі з прогулами і запізненнями;
 • стеження за дисципліною на перервах;
 • догляд за учнями, які схильні до правопорушень у школі;
 • контроль  за дотриманням дисципліни і порядку під час відвідування шкільної їдальні, проведення всіх виховних заходів (вечорів, свят, конкурсів, квестів, дискотек);
 • організація допомоги учням, які мають незадовільні оцінки;
 • організація обліку відвідування занять;
 • допомога учням у навчанні, які не відвідують школу з поважних причин;
 • допомога у проведенні предметних тижнів, олімпіад, конкурсів;
 • допомога класному керівнику в проведенні бесід в класі.

2. Санітарна комісія

Основні завдання комісії:

 • збереження, ремонт шкільного майна;
 • рейди-перевірки санітарного стану класів;
 • організація суспільно-корисної праці;
 • рейди-перевірки стану збереження підручників;
 • контроль якості чергування в класі.

3. Комісія інформації

Прес-центр учнівського представництва. Інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення, статті на сайті школи та у соціальних мережах).

Основні завдання комісії:

 • поновлення матеріалів шкільної газети «Перспектива»;
 • естетичне оформлення школи під час проведення масових заходів;
 • організація проведення шкільних виставок малюнків, фотогазет, плакатів, фотовиставок;
 • постійне інформування учнів про визначні події шкільного життя
 • ознайомлення учнів з визначними датами та подіями на загальношкільних лінійках, висвітлення подій на інформаційних стендах;
 • ознайомлення учнів школи та вчителів  з плануванням шкільного самоврядування на тиждень, місяць, – згідно з планами роботи органів самоврядування;
 • тісна співпраця з іншими комісіями при проведенні загальношкільних заходів.

4. Комісія дозвілля

До складу комісії входять учні, які в позаурочний час ведуть активне культурне життя (відвідують музичні школи, хореографічні колективи, тощо).

Основні завдання комісії:

 • контролювати та керувати проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, інтелектуальних ігор та конкурсів;
 • розподіл між класами та учнями доручення по підготовці заходів;
 • організація та оформлення школи та класних кімнат;
 • організація творчої діяльності учнів;
 • вивчення побажаннь учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;
 • допомога в організації проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

5. Комісія вожатих Країни Сонячних Зайчиків

До складу комісії входять учні-вожаті 7-8 класів.

Основні завдання комісії:

 • надання допомоги молодшим школярам при виконання їхніх обов’язків;
 • організація активного відпочинку учнів в позаурочний час;
 • проведення по класах рухливих ігор;
 • проведення розважальних програм, флешмобів, акцій, конкурсів для молодших школярів;
 • проведення щовівторка та щочетверга веселих перерв;
 • посвята учнів 1-х класів у «Країну Сонячних Зайчиків».

Структура учнівського самоврядування початкової школи

 «Країна Сонячних Зайчиків»

Дитяче самоврядування – демократична форма організації дитячої групи, що забезпечує розвиток самостійності дітей у прийнятті та реалізації рішень для досягнення групових цілей. Воно засноване на тому, що члени класу отримують права та обов’язки аналізувати стан справ у класі (школі), виробляти і приймати рішення, що стосуються різних сторін його життя, брати активну участь в їх реалізації.

Мета учнівського самоврядування – зробити дитину активним учасником, суб’єктом освітнього процесу в школі. Беручи участь у діяльності органів дитячого самоврядування, школярі включаються в різносторонню позаурочну діяльність, ділове спілкування з дорослими на рівноправній основі, залучаються в практику громадянської поведінки і соціальної діяльності.

Учнівська організація «Країна Сонячних Зайчиків» об’єднує учнів 1-4 класів у Велику Сонячну Раду – найвищий орган дитячого самоврядування, який об’єднує усіх жителів «Країни…»

Квіти – будиночки – це окремі класні колективи.

Зайчик – командир – це староста класу, учень який стоїть на чолі свого колективу.

Учні кожного класу входять до складу чотирьох комісій : природо-любчики, книго-любчики, порядок, айболить.

 • Природо-любчики – відповідають за озеленення класу, доглядають за рослинами.
 • Книго-любчики – здійснюють контроль за станом збереження підручників, відвідуванням однокласниками шкільної бібліотеки. Підтримують порядок в «Осередку читання» у класі.
 • Порядок – слідкують за санітарним станом та дисципліною у класі.
 • Айболить – слідкують за зовнішнім видом учнів, дотриманням особистої гігієни.

© ЛІЦЕЙ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ МІСТА КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ